DPF SUPERCLEANER Płyn do Czyszczenia Filtrów 25 L

Z

Sprzedajemy tylko oryginalne produkty

Bezpieczny zwrot nieudanych zakupów

Dostawa w ciągu 24 godzin

DPF SUPERCLEANER Płyn do Czyszczenia Filtrów 25 L

Środek do czyszczenia Filtrów DPF/FAP

Środek przeznaczony do szybkiego czyszczenia urządzeń oraz powierzchni pokrytych sadza (rury wydechowe, DPF/FAP, katalizatory). Zabezpiecza czyszczone powierzchnię przed korozją.

2,500.00 

Informacje dodatkowe

DPF Super Cleaner – Edi-Tech Professional Line 25L

Środek do czyszczenia Filtrów DPF/FAP

Środek przeznaczony do szybkiego czyszczenia urządzeń oraz powierzchni pokrytych sadza (rury wydechowe, DPF/FAP, katalizatory). Zabezpiecza czyszczone powierzchnię przed korozją.

DPF Super Cleaner z firmy Edi-Tech jest idealny do przemysłu, motoryzacyjnego.

  • Niepalny
  • Nietoksyczny
  • Nie zawiera zwiazków aromatycznych
  • Nieutleniający się, nie lotny, nie powoduje korozji, nie pieni się
  • Ulega naturalnej biodegradacji
  • W pełni rozpuszczalny w wodzie
  • Posiada inhibitory korozji
  • Do stosowania tylko w obiegu zamkniętym

Sposób użycia:

Zalecany do stosowania w czyszczeniu filtrów z autobusów, pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych oraz rolniczych:

1-8% roztwór z woda w zbiorniku maszyny. Zalecany 5% (usuwa większość skarbonizowanej sadzy oraz zapieczonego oleju).

UWAGI:

Informacje obowiazkowe:

Niebezpieczeństwo. Może powodować korozję metali kolorowych. Powoduje poważne oparzenia skóry, oraz uszkodzenia oczu. Przechowywać wyłacznie w originalnym opakowaniu. Nie wdychać pyłu/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękwaice ochronne/ odzież ochronn/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku półknięcia wypłukać usta. Nie wywoływać wymiatów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): natychmiast usunć cał zanieczyszczon odzież. Spłukć skórę pod strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wod przez kilka minut. Wyjać soczewki kontaktowe, jeżeli sa i można je łatwo usunać. Kontynuować płukanie.

Trwałość i Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicnej lub betwonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych.

Stabily podczas magazynowania.

Producent: Edi-Tech Sp. z.o.o. – Kraków, PL
Wyprodukowano w Belgii
Nr. katalogowy: DPF Super Cleaner

Nasze marki